אם אתה מרגיש ללא שאיפה, חוסר הצלחה, ונפילה בעוונות? אנו מטפלים עוזרים ומדריכים ליציאה מהתמכרויות לכל סוגי העוונות. בשנתיים האחרונות יותר מ: 10,000 צעירים עשו את סדר תיקוני עוונות על פי האר”י הבן איש חי החיד”א ועוד, ברית, עיניים, מחשבה, נדה, גויה, אשת איש, משכב זכור, הפלה, אנו מציעים תמיכה וליווי חינמי ומקצועי טלפוני 24 שעות, שישה ימים בשבוע עד לכניסת השבת לכל תושבי הארץ וחו”ל.


הנה זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, התגלה בדורנו גילוי נפלא אשר לא עסקו בו הראשונים, וזכינו אנו הקטנים, לגלות את הדרך לעץ החיים, אשר ילך בה האדם ואכל וחי לעולם, חקרנו ודרשנו היטב, ולמעלה מרבבה של יהודים זכו לעשות זאת, עקבנו ובדקנו לעומק אחרי רבים שזכו לעשות זאת עד שמצאנו את המסילה העולה, המתאימה לדורינו.

כידוע בדורינו דור “עיקבתא דמשיחא“ ירד לעולם שער החמישים של הטומאה, ורק על ידי שנצליח להתמודד עם הטומאה הגדולה נזכה לאור הגאולה, והנה בימינו אדם יכול להיות קדוש וטהור, וכאשר יקנה או יתבונן במכשיר טמא או באינטרנט, הנה ברגעים ספורים יכול האדם לרדת לעמקי שאול, מה שלא היה מעולם, ולהישאר באבדון ולגרור את כל בני ביתו למקום טומאה, והנה חס וחמל עלינו הבורא ומצאנו את שער החמישים של הקדושה כנגדו, איך להתרומם מהטומאה ברגעים ספורים ובימים בודדים ולהישאר בקדושה תמיד, איך למנוע מילדיך לרדת לעמקי שאול, ואיך למצוא דרך קלה וברורה שתקרב כל יהודי לבורא עולם בלי מעצורים ובלא אמצעים.

אך כיוון שאנו לא מעוניינים לבנות בית חולים מתחת הגשר, לכן נסדר זאת באופן שיוכלו מראש, לחנך את הילדים איך ללכת בדרך השם, ולאחר מכן נסדר איך לצאת מטומאה ומהעוונות בקלות, ולאחריו הסבר מקיף איך אוחזים בעץ החיים ואיך מתקרבים ועובדים את השם, באופן שעל ידו לא יבוא האדם לתקלות לעולם, ויזכה לעמוד בהיכלו של מלך.

הנביא מלאכי אומר ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בי עובד אלוקים לאשר לא עבדו, ומסביר שם את עניין הגאולה שיהיה שייך רק אצל מי שזוכה לעבוד את השם, וכיוון שהנה בימינו, רוב בני האדם, ואפילו אלו שחיצונית נראים קרובים להשם, אך לצערנו הם עובדים כמעט רק בחיצוניות, והם לא עובדי אלוקים, הם בטוחים שבזה שאם הם משתייכים לקבוצה או למגזר מסוים הם כבר מסודרים מראש, ולא מבינים שאצל בורא עולם זה לא עובד כמו שהם חושבים, כי את תוקף מחשבותיו אי אפשר להשיג, ופעמים רבות ישנם אנשים פשוטים, שלא נקראים חרדים, שהם ברמה עליונה וגבוהה מהרבה תלמידי חכמים, כמו שאמר בנו של רבי יהושוע בן לוי: עולם הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה אמר לו אביו בני, עולם ברור ראית, ולכן סידרנו בחוברת זאת את דרך החינוך, ודרך הביטול והחיבור שעל ידם יכול האדם לנסוק ולעלות לגבהים עצומים, וכל יהודי פשוט, או בחור צעיר, יכול לזכות להיות חשוב מאד מאד למעלה ולזכות למעלות גדולות, לאהבת השם לקרבת השם, ולחיות את הקב”ה 24 שעות.

בציבור היראים לדבר השם, נכנס המושג שאם אדם חטא יש עליו אות קלון, אות קין לעולמי עד, מושג זה נכנס מאומות העולם שאצלם אדם שחטא הוא חולה, כי מתייחסים אליו כמו לחיה, זה נהיה הטבע שלו, אי אפשר לשנות זאת, ודבר זה מסודר היום בבתי משפט, למי יש עבר פלילי למי לא, אין מחילה אין כפרה אין כלום.

צריך להבין ולהחדיר עד השורש, אצלנו בני התורה אין דבר כזה כי בתורתינו הקדושה זה שורש הכפרה, ואמרו חז”ל שעוד לפני שנברא העולם נבראה התשובה, משום שכאשר אדם פוגם ומפריד בין קב”ה לשכינתיה, צריך אור גדול שיותר גבוה שנקרא בינה ותשובה בכדי לסדר העולמות העליונים שפגם, ובשעה שעושה תשובה אז הוא מתעסק בעולמות עליונים וגבוהים מאד, מה שצדיקי הדור לא זוכים ולא יכולים להתעסק ולעורר עולמות עליונים אלה, כי אין להם קשר אליהם בכלל, כי כל לימוד התורה הוא במקום יותר נמוך שנקרא תפארת, ולכן במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, ושואל הזוהר למה בכלל מקבלים רשע בתשובה, אלא כיוון שהוא מעורר את כל העולמות העליונים ע”י שמעורר את המקום העליון שנקרא בינה ותשובה לכן מוחלים וסולחים לו, “וְנִסְלַח לְכָל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכָם כִּי לְכָל הָעָם בִּשְׁגָגָה”

ובגמרא בברכות כתוב מפורש: תנא דבי ר’ ישמעאל אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום שוודאי עשה תשובה, וצריך להבין לא מדובר פה בעברה פשוטה מדובר כאן בעברה חמורה, ומדובר שראית זאת במו עיניך, ואף על פי כן אל תהרהר אחריו, משום שאצל הקב”ה זה עובד אחרת ממה שבני אדם חושבים.

בסייעתא דשמייא זכינו להפיץ בחוברות אלו תיקונים על העוונות העיקריים, שהם עיניים, ברית, מחשבה, ודעת, שאומר האר”י הקדוש שמי שעושה תיקונים אלו נמחלים עוונותיו ואינו רואה פני גהינום, ומנסיון ועדות של למעלה מרבבה של יהודים, הם מעידים באופן מוחלט שלאחר שעשו את התיקונים על העיניים סרו מהם כמעט כל התאוות והניסיונות בשמירת העיניים, והם מצליחים לשלוט באופן מוחלט, ולאחר שעשו את התיקונים על הברית, סרו מהם התאוות והניסיונות על שמירת הברית, ולאחר שעשו תיקונים על המחשבה עזבו אותם כל אותם מראות פרוצים וסרטים מכוערים שראו, שהיו עולים להם בשעת תפילתם ולימודם והנה היום סרו להם כל אותם תאוות וניסיונות, וכן יש עוד מגוון תיקונים על שאר העוונות, בחוברות אחרות.

והנה בחמלת הבורא ובשליחותו, ערכנו בשלושת השנים האחרונות את המחקר הגדול בעולם, יחד עם למעלה מרבבה של יהודים יקרים, מכל הגילאים, איך יוצאים מהעוונות ואיך מתקרבים לבורא, בצורה הברורה והטובה ביותר, חיפשנו דרך פשוטה וקלה שעוזרת לכולם, ולתמיד, וברוך השם זכינו ומצאנו, ובחוברת זו מוגש לכם תוצאות המחקר, איך יהודי יכול להתקרב לבראו, ולעזוב את חטאיו ועוונותיו ולשמור על מחשבתו ועל עיניו, להדבק בבורא, ולעשות רצונו, לכן והיה כל מבקש השם יקרב אל ספר זה, ויקראו ויעמול בו, וידע את הדרך אשר נשכחה מחמת הגלויות, איך להתקרב לבורא עולם מתוך שמחה אהבה, טהרה, ותורה, ויכין את עצמו להיות כלי קיבול, לגאולת ישראל. הִנְנִי שֹׁלֵחַ מַלְאָכִי וּפִנָּה דֶרֶךְ לְפָנָי וּפִתְאֹם יָבוֹא אֶל הֵיכָלוֹ הָאָדוֹן אֲשֶׁר אַתֶּם מְבַקְשִׁים וּמַלְאַךְ הַבְּרִית אֲשֶׁר אַתֶּם חֲפֵצִים הִנֵּה בָא אָמַר הַשֵּׁם צְבָאוֹת.